AVLYST SERIESPEL 2020
Seriespel Damer & Herrar 2020
 

På rekommendation av Dam- och Herrsektionen har styrelsen för Skånes Golfförbund den 11 maj 2020 beslutat att ställa in all form av seriespel för herrar och damer under 2020. Beslutet var enhälligt.

Beslutet baseras på bl.a. följande:

  • Ha ett avkortat seriespel utan upp- och nedflyttningar är att betrakta som socialgolf och inte den tävlingsgolf som skall ske i vår regi. Det saknades möjlighet att förlägga ej genomförda spelomgångar till sensommaren och hösten.

  • Seriespel kan innebära att fler än 50 personer är på samma anläggning då flera åldersgrupper spelar på samma dag. 

  • Spelarna i seriespelet dessutom kan tillhöra riskgruppen för Covid-19.

  • Vi skall inte främja längre resor.

  • Flera klubbar har även ställt sig tveksamma till att arrangera seriespel p.g.a. rådande situation. Vill i stället rädda ekonomin genom att ha sin anläggning öppen för greenfeegäster.


Vi hoppa att alla efter närmare eftertanke har förståelse för att vi tvingats ta detta beslut.

Med vänliga hälsningar


Skånes Golfförbund

Seriespel Junior/Elit 2020
Information om Juniorserien, Matchligan, Scrambleligan, Lilla SM mm kommer efter Svenska Golfförbundets riktlinjer den 15/5.