Anmälan till Seriespel 2019 samt Höstmöte 2018

Kontaktpersonen för seriespelet i respektive klubb skall fylla i denna anmälan för samtliga lag klubben vill delta i 2019. Anmälan skall ske senast den 2018-09-30.

Analys av enkäten Seriespel - Open

Syftet med enkäten var att analysera utformningen av nuvarande seriespel - open. Referensgruppen utformade enkäten med frågor om deltagande, ålder och speltider.

Enkäten skickades ut till samtliga Skånes klubbar samt till seriespelets kontaktpersoner. 33 personer svarade på enkäten.

46% av klubbarna är nöjda med nuvarande indelning i åldersklasser. 
21% vill se ny Skåneserie Open utan åldersklasser.

Att ändra D22 till D30 för att följa de nationella riktlinjerna har 52% svarat JA och 49% svarat NEJ. Resultatet säger att vi måste göra djupare analys vilket innebär att inför 2019 kvarstår nuvarande ålderskategori D22. 

Höstårsmöte på Elisefarm GC

Den 16 oktober 2018 arrangeras Damernas Höstårsmöte på Elisefarm GC. 

Mellan kl 17:30 - 18:30 serveras mat och kaffe till en kostnad av 120 kr per deltagare. Varje deltagare betalar var för sig på plats. Anmälan är bindande och vid ev förhinder måste detta meddelas till Skånes Golfförbunds kansli, i annat fall kommer vi att fakturera hemmaklubben matkostnaden.

Höstårsmötet startar kl 18:30 och avslutas senast kl 21:00.

Välkomna!