Utbildning Nya Golfregler 2019

1 januari 2019 får vi nya omarbetade golfregler. Skånes Golfförbunds Handicap- & Regelsektion erbjuder golfklubben en heldags introduktion till de nya golfreglerna. Avsikten är att utbilda 1 till 2 personer från golfklubben, som har en sådan roll som blir naturlig och förväntas ta ansvar för att utbildning sedan kommer att genomföras för medlemmarna (klubbchef, tävlingskommitténs ordförande, regelansvarig osv). Har golfklubben en distriktsdomare eller Pro erbjuds de utbildning i sina respektive forum.

Vi kommer att genomföra utbildningen på 3 olika ställen i Skåne:

Malmö, Helsingborg samt Höör. Det kommer att finnas 45 platser på varje ort, först till kvarn gäller.

Mer information om utbildningsdagarna finner du i nedanstående inbjudningar.