Domarersättning

I enlighet med klubbarnas beslut gäller 2017 följande ersättning när domare tillsatts av Skånes Golfförbund:


Distriktsdomare - betalas av klubben

Arvode inklusive matersättning 2% av basbelopp/tävlingsdag 2017 = 896 kronor
Arvode förbesök = 1/2 dagsarvode
Reseersättning = 26:50 kronor/mil

Domaren står själv för lunch och fika.

Skatteregler

Enligt Skatteverket betraktas domare och tävlingsfunktionärer som idrottsutövare, vilket innebär att upp till ett halvt basbelopp, dvs 22 400 kronor för 2017, kan utbetalas till samma person utan att skatt behöver dras, arbetsgivaravgift betalas eller redovisning ske i arbetsgivardeklarationen. Dock skall ersättningen uppges i kontrolluppgift.
Bilersättningen är en beskattad arbetsresa för domare. Det skall i skattefrågan dock noteras att inkomsten fortfarande är skattepliktig för mottagaren, även om arbetsgivaren inte behöver dra skatt. Däremot utgår ingen arbetsgivaravgift.