Domarersättning

I enlighet med klubbarnas beslut gäller from. 2017 följande ersättning när domare tillsätts av Skånes Golfförbund:


Distriktsdomare - betalas av klubben

Dagsarvode inklusive matersättning utgår med 2% av gällande basbelopp per tävlingsdag.
Basbelopp 2019 = 46500:-
Dagsarvode = 2% av 46500:- = 930:- skattefritt
Arvode förbesök = 0.5 dagsarvode
Reseersättning = 26.50:-/mil skattepliktigt alt. 18.50:-/mil skattefritt.

Skatteregler

Enligt Skatteverket betraktas domare och tävlingsfunktionärer som idrottsutövare vilket innebär att upp till ett halvt basbelopp, dvs 23250:- (år 2019), kan utbetalas till samma person utan att skatt behöver dras, arbetsgivaravgift betalas eller redovisning ske i arbetsgivardeklaration. Ersättning skall dock anges i kontrolluppgift.