Utbildning

Om du är intresserad av golfregler och tävlingsledning är du välkommen på utbildning.

Första steget är TLR Intro - En introduktion i tävlingsledning och regler
anpassad för dig som vill hjälpa till men inte vill bli expert.
GIT, Golfens IT-system, är huvudämne, men även regel- och tävlingspraktiska
frågor gås igenom. Regelboken berörs lite lätt, men det blir ingen djupdykning.
Kontakta din golfklubb för aktuella TLR Intro-kurser.

Andra steget är TLR1 - Tävlingsledning och Regler del 1.
Utbildningen hålls av erfarna domare med mångårig erfarenhet.

Efter genomgången kurs och avlagt prov kan du titulera dig klubbdomare
och kan döma och hantera tävlingar på din hemmaklubb.

Kontakta Skånes Golfförbund för aktuella TLR1-kurser.

Tredje steget är TLR2 - Tävlingsledning och Regler del 2.
Förkunskapskrav är avklarad TLR1.

Efter genomgången kurs och avlagt prov blir du distriktsdomare, första året
dock endast som assisterade distriktsdomare. 
Det innebär att du får följa
med en mer erfaren domare på uppdrag för att se och lära, samt även agera själv.
Kontakta Skånes Golfförbund för aktuella TLR2-kurser.