Utbildning

GOLFREGLER/TÄVLINGSLEDNING

Om du är intresserad av golfregler och tävlingsledning är du välkommen på utbildning!

Utbildningsupplägger i Golfsverige är framtaget i samarbete med R&A och är fördelat på olika nivåer. Nivå 2 är nu öppen för alla regelintresserade. Utbildningen för distriktsdomare blir därmed en utökad Nivå 2. Glädjande nyhet för 2020 är en ny utbildning i Tävlingsledning med GIT.

Här är utbildningarna som kommer att finnas under 2020:

Klubbpresentation för medlemmar

Utbildningen är perfekt för den vanliga golfaren och genomförs till exempel på en regelkväll på klubben eller i samband med Grönt Kort kurser. Hålls av en Nivå 1 eller Nivå 2 utbildad regelansvarig på golfklubben. 
Kontakta din golfklubb för aktuella kurser.

R&A Nivå 1

Främst för klubbens regelansvariga, TK-ordförande, tränare, klubbchef men passar också dam-, senior-, elit-, junior- och tävlingskommitté. Till målgruppen hör också golfspelaren med stort intresse för att kunna golfreglerna.
Räkna med c:a 8 timmar. Antingen över en hel dag eller uppdelat på ett antal tillfällen. Efter genomgången utbildning får deltagarna ett R&A Diplom.

Arrangeras den 21 mars 2020.

R&A NIVÅ 2

Utbildningen går igenom det mesta på en grundligare nivå. En del av utbildningen bedrivs utomhus med praktiska övningar. Räkna med c:a 12 timmar fördelat på 2 utbildningstillfällen. Utbildningen är öppen för alla regelintresserade. 
Utbildningen avslutas med ett frivilligt regelprov. Efter genomgången utbildning får deltagarna ett R&A Diplom.

R&A Nivå 2 för distriktsdomare

Utbildningen går igenom det mesta, på en mycket grundlig nivå. Avslutas med ett rejält pass om tävlingsspecifika frågor, såsom lokala regler, tävlingsbestämmelser, markeringar, course set-up och avbrott. Stor del av utbildningen bedrivs utomhus med praktiska övningar. Räkna med c:a 12 timmar fördelat på 2 tillfällen. 
Utbildningen avslutas med ett obligatoriskt regelprov. Efter genomgången kurs och avlagt prov kan du blir förordnad som distriktsdomare.

Tävlingsledning med GIT

En ny utbildning som vänder sig till klubbens TK-ordförande, tävlingsledning och tävlingsfunktionärer. Viktiga golfregler och tävlingsspecifika frågor kommer att gås igenom. Avbrott, speltempo, lokala regler, tävlingsbestämmelser, markeringar m m. Den GIT specifika delen kommer att  hållas av personal från GIT.

AKTUELLA DATUM KOMMER ATT LÄGGAS UT PÅ SKÅNES GOLFFÖRBUNDS HEMSIDA.