Utbildning

GOLFREGLER

Utbildningsupplägg i tre nivåer

Om du är intresserad av golfregler och tävlingsledning är du välkommen på utbildning. 2019 ligger focus på golfens nya regler. Utbildningen Tävlingsledning och Regler har därmed försvunnit och ersatts av ett nytt utbildningsupplägg i tre nivåer i samarbete med R&A och USGA.

Första nivån är Klubbpresentation för medlemmar. Utbildningen är perfekt för den vanliga golfaren och genomförs till exempel på en regelkväll på klubben eller i samband med Grönt Kort-kurser. Hålls av en Nivå 1- eller Nivå 2-utbildad regelansvarig på golfklubben. Kontakta din golfklubb för aktuella kurser.

Nästa nivå är R&A Nivå 1 utbildning främst för klubbens regelansvariga, TK- ordförande, tränare, klubbchef, men passar också dam-, senior-, elit- och junior- och tävlingskommitté. Utbildningen hålls av erfarna domare med mångårig erfarenhet. Räkna med cirka åtta timmar. Antingen över en hel dag eller uppdelat på ett antal tillfällen. Efter genomgången utbildning får deltagarna ett R&A Diplom.

Tredje steget är R&A Nivå 2 för distriktsdomare. Utbildningen går igenom det mesta, på en grundligare nivå. Avslutas med ett rejält pass om tävlingsspecifika frågor, såsom lokala regler, tävlingsbestämmelser, markeringar, course set-up och avbrott. Räkna med cirka 12 timmar över två dagar. Steget avslutas med ett regelprov. Efter genomgången kurs och avlagt prov kan du bli förordnad som distriktsdomare.

Aktuella kursdatum för R&A 1 och 2 kommer att läggas ut här på Skånes Golfförbunds hemsida.