Det här är Teen Tour Future

Andra nivån på Teen Tour är Teen Tour Future. Future spelas på sju spelplatser varje omgång. Här blir motståndet tuffare och du kan behöva åka till granndistriktet för att tävla. Omgång 3 och 4 spelas över två dagar vilket gör att en övernattning kan behövas. Future spelas över 36 hål förutom omgång 3 och 4 som spelas över 54 hål. Spelformen är slagspel och det finns plats för 54 pojkar och 24 flickor vid varje speltillfälle.

Till Future tar du dig antigen via dina rankingpoäng eller en uppflyttningsplats som du spelat dig till omgången innan.Anmälningsavgiften är 300 kr som betalas i Min Golf och du måste också betala touravgift för att spela (årsavgiften för Teen Tour). Touravgiften betalas i Min Golf och är en engångskostnad som ger dig möjlighet att anmäla dig till tävlingar.

Teen Tour Future ger både uppflyttningsplatser och rankingpoäng. För att delta på Future måste du ha högst handicap 12 för pojkar och 15 för flickor. Spelare födda mellan 1998 och 2006 får delta.