Om Miniligan

Lag kostnad 1 000 kr.
Vänder sig till juniorer födda 2006 eller senare. Varje klubb kan ta med sig 2 – 6 juniorer.
Spel över på korthålsbanor alternativt från 150 meters markering på stor bana.
Varierad spelform och kringaktiviteter vid varje speltillfälle.

Jakob Mattsson-Öhrn

mini-ligan@skgf.se