Om Skandia Tour från 2017

Antalet tävlande på Skandia-Tour har minskat de senaste åren. Det leder till fler tomma platser på högre nivåer som fylls på med reserver från underliggande toursteg. Det för med sig två saker. Spelare som inte riktigt har nått upp till rätt spelstandard för att spela på högre toursteg kommer med på tävlingarna samtidigt som de lokala tourerna i distrikten töms på spelare.

Målet
De olika tourerna skall vara fulla med golfspelare. Rätt golfare på rätt toursteg där det råder en hälsosam konkurrens för att nå de högre tourstegen. Bra spel skall leda till avancemang till högre toursteg istället för att avsaknad av spelare leder dit.

Förändringen
Dagens Skandia Tour med nivåerna Elit, Riks, Regional och Distrikt tas bort och ersätts med Skandia Tour Nivå First, Future, Elite. Dvs Ett toursteg försvinner. Lite enkelt kan man säga att Regional och Riks slås ihop till nya Future.

 

Skandia Tour First spelar man på lokal nivå inom Skåne precis som idag. Tävlingen är som tidigare över 18 hål och spelas utan hcp.

Skandia Tour Future kommer att spelas på 7 spelplatser per omgång. Skåne kommer att ha en spelplats per omgång i distriktet. På Future spelar pojkar och flickor 36 hål slagtävling över en dag bortsett från omgång 3 och 4 som spelas över två dagar med 54 hål.

Skandia Tour Elite har en spelplats i Sverige per omgång och kommer att få en omgång i Skåne under 2017. Elite utökas om vi jämför med dagens Skandia Tour Elit och får 156 spelare i startfältet. Tävlingen spelas med minst 54 hål per omgång och tävlingen löper över 3-4 dagar beroende på omgång.

 

Anmälan till Skandia Tour First kommer att ingå i samma anmälningssystem som för Future och Elite. Spelaren anmäler sig till en spelplats per nivå och anmälningssystemet ser till att spelaren kommer med på så hög nivå som spelarens meriter räcker till. (Det här är samma system som varit gällande för det som tidigare var Regional, Riks och Elit).

 

Vad förändras inte?
Inför säsongen 2017 kommer ingen förändring ske i hur DTP-korten (uppflyttningsplatskorten) delas ut. Det blir fortsatt de 10% bästa resultaten plus delningar som kommer att komma in på Future utöver de som har rankingpoäng eller tilldelas wild-card. En översyn av rankingsystemet gjordes under 2016 och Svenska Golfförbundet ser att det behöver göras ändringar, men avvaktar med detta under 2017.

Anmälningsavgifterna för Skandia Tour kommer att bli 200kr för First, 300kr för Future och 400kr för Elite för 2017. Utöver det tillkommer en touravgift på 350kr/år för att få spela på Skandia Tour

Vår egen Skånska undertour Rookietouren påverkas inte av denna förändring.