Barnkonventionen blir lag - Så påverkas golfen

Barnkonventionen blir lag - Så påverkas golfen

Den 1 januari 2020 blir FN:s barnkonvention lag i Sverige. Vad innebär det för idrotten och golfen? Bland annat blir det obligatoriskt med begränsat registerutdrag för anställda och ideella som arbetar med barn.

Läs mer >>

Kommentarer