Handledningar och tävlingsbestämmelser

Tävlingsbestämmelser och SGF's regelkort har sedan ett tag sedan funnits publicerade och nu finns även handledningar för Kontaktpersoner, Lagledare och Tävlingsledare.

I handledning för TL finns detaljerad information om uppläggning av tävling, Nya GIT Tävling och resultatrapportering och då det finns många nyheter är det viktigt att personer som hanterar tävlingarna får ta del av dessa.

Du hittar dom >>här<<!

Kommentarer