Höstårsmöte 2020

Lördagen den 24 oktober 2020 arrangerar Skånes Golfförbund sitt årliga Höstårsmöte på Quality View Hotel, Hyllie i Malmö.

Vi har under rådande omständigheter med covid-19 valt att kalla till ett fysiskt möte men att endast EN deltagare per klubb får delta i mötet. Vi kommer att hålla 2 meters avstånd i salen.

Om någon känner oro för ett fysiskt möte ber vi om återkoppling så att vi vid behov hinner med att vidta lämpliga åtgärder.

I den bifogade dagordningen ligger det förslag på godkännande av nya stadgar. Av det bifogade förslaget framgår bakgrunden till ändringen av stadgarna. I det fall att förslaget till dagordning inte godtages gäller dagordning enligt gamla stadgar. Det innebär att bl.a. att val av styrelse skall genomföras.

OBS! Vi börjar med kaffe och en fralla kl. 9.30

GLÖM INTE ATT ANMÄLA DITT  DELTAGANDE TILL;

kansli@skgf.se 

Samtliga handlingar inför Höstårsmötet kommer att finnas nedan.

Kommentarer