Riktlinjer för golfverksamhet från SGF

Med anledning av den nu rådande situationen i Sverige med risk för farlig smittspridning har SGF utarbetat följande råd och riktlinjer.

Tisdag 2020-03-17

Svenska Golfförbundet arbetar denna vecka med att se över tävlingsverksamheten under perioden fram till och med maj, i ett första steg. Information om detta kommer i början på vecka 13.

Löpande uppdateringar om läget för golfverksamheten kommer att skickas ut till Golfsverige via mejl. Generellt gäller alltid myndigheternas riktlinjer och uppmaningar, och varje individ bär ett stort eget ansvar för att minska smittspridningen i samhället.

Det är en svår situation för många verksamheter i Sverige och många skadas inte minst ekonomiskt. Även idrotten drabbas, främst av minskade aktiviteter, ekonomiskt bortfall och kanske främst oro.

Svenska Golfförbundet (SGF) kommer därför i största möjligaste mån att löpande försöka stötta med rådgivning i situationen och utvecklingen. Vi utgår då från de råd och riktlinjer som kommer från svenska myndigheter och i samarbetet med Riksidrottsförbundet (RF). Huvudregeln har hittills varit att motverka smittspridningen.

I rådande läge agerar våra grannländer på olika sätt, där några till exempel har valt att stänga all idrottsverksamhet. SGF följer dock uppmaningarna från de svenska myndigheterna, som vi hittills tycker har hanterat situationen klokt. Vi påtalar dock till RF att idrotter är olika utformade, vilket innebär olika förutsättningar att hålla igång verksamheten.

Golfen, med flera sporter, är en utomhusidrott med liten interaktion människor emellan i själva spelet. Här kan säkert Sveriges golfklubbar utveckla egna rekommendationer om hur en säker verksamhet bedrivs – för medlemmar, gäster och medarbetare. 


Generella rekommendationer
Träningsverksamhet
Spel
Tävlingsvilkor
Ideella insatser, såsom möten och städdagar
Anställda

Kommentarer