Senaste nytt

Uppdaterat beslut 25 april 2020

Beslut från Skånes golfförbund gällande tävlingsverksamhet:

Efter noga övervägande står beslutet om pausad tävlingsverksamhet kvar, så även för juniorerna.
Tillsvidare är därmed all tävlingsverksamhet fortsatt pausad till och med 30/6/2020.

Vänligen läs nedan text för sammanfattning kring diskussioner och beslutsunderlag.

Den 16 april kom nya riktlinjer för juniortävlingar från FHM och RF. Den 17 april uppdaterade SGF sina riktlinjer gällande tävlingsspel för juniorer. Det lyder:
”Barn och ungdomar till och med 18 år (i golfen 21 år) är undantagna från punkt 3 nedan – och kan alltså spela tävlingar. Fortfarande ska en riskbedömning göras, övriga fyra råd vägas in (där punkt 5 omöjliggör för SGF att genomföra tävlingar) och hänsyn ska även tas till rådande förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer.”

Punkterna ovan text hänvisar till lyder:
1. Undvika närkontakt mellan idrottsutövare
2. Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus.
3. Skjuta upp matcher, tävlingar och cuper.
4. Begränsa antalet åskådare och undvika trängsel.
5. Undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande.

Diskussion inom juniorsektion:
Skånes golfförbunds juniorsektion samlades (tio närvarande) för möte den 23 april och samtalade om olika alternativ och hur vi ställer oss till att häva det första beslutet om att ställa in eller skjuta upp distriktets juniortävlingar.

Diskussionspunkter:
1. Klubbarnas möjlighet att hålla tävlingar innan den 30 juni med ovan riktlinjer. (Av de 12 berörda klubbarna som kontaktades innan mötet fanns varierade svar. Nio av tolv ansågs sig inte kunna arrangerande tävling i rådande situation, av olika anledningar).
2. Lagtävlingar vs. individuella tävlingar. (Skillnad i risk med tanke på samåkning och min antal deltagare i varje lag).
3. Tävlingar för klubbar i närområde. (Bra om klubbar lokalt håller igång)
4. Förändring i upplägg av tävlingar för att kunna genomföra dem efter 30 juni. (Ny geografisk indelning samt tävlingsupplägg diskuterades och arbetet fortsätter där vi ser över olika och rättvisa alternativ för när starten, förhoppningsvis 1 juli, kan sätta igång).

Sammanfattningsvis kom juniorsektionen fram till fortsatt pausad tävlingsverksamhet för juniortävlingar arrangerade av distriktet. Vi uppmuntrar klubbarna till att ha tävlingsverksamhet på egen klubb samt med närliggande klubbar. Beslut presenterades för SkGF styrelse den 25 april, som stöttade juniorsektionens beslut.

Övrigt:
Information kring Teen Cup:
Vi uppmanar klubbarna att genomföra klubbkvalet. Eftersom läget för resterande steg är osäkert kommer Svenska Golfförbundet inte ta ut någon anmälningsavgift från klubbarna. De kommer inte heller skicka ut något startkit i år. Tävlingen skall spelas med tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor. https://golf.se/globalassets/tavling/tillfalliga-kompletterande-tavlingsvillkor.corona.pdf
Anmäler klubben gör ni på https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=1ab34122f6a3
Tänk på att det finns stöd att söka för klubbar https://golf.se/for-klubben/idrottsutveckling/juniorverksamhet-pa-klubb/projektstod/

Digital tävling:
Vi återkommer inom kort med upplägg och anmälan till en i första skedet typ av ”digital tävling” som vi hoppas kunna starta inom någon vecka. Anmälan kommer ske på Skånes golfförbunds hemsida.

Juniorserien:
Vi arbetar med en ”version 2” av juniorserien då nuvarande version inte skulle vara möjlig på grund av det är mer än 50 deltagare vid varje tillfälle. Vi vill även säkerställa att elitdivisionen har en fair chans att kvala, med gällande tävlingsvillkor JSM klubblag, om den senare blir av, vilket vi får räkna med i nuvarande situation.

Övriga tävlingar:
Vi ser över upplägg för att kunna genomföra dem med start den 1 juli. Vi vet i nuläget inte vad riktlinjer då kommer att vara, därmed ser vi fortsatt över olika ”versioner” av tävlingarna.

/Styrelsen Skånes Golfförbund

 

Kommentarer