Serieindelning 2021, Herrar vers. 0.1

Preliminär serieindelning version 0.1 finns att hitta >>här<<. 

Serieindelningen är publicerad och preliminär inför säsongen 2021. Som vanligt kontaktar du oss på herrar@skgf.se om du har funderingar/åsikter/frågor...

Kommentarer