Skånes Golfförbunds nya styrelse

Lördagen den 12 oktober 2019 arrangerade Skånes Golfförbund sitt årliga Höstårsmöte på Quality Hotel View i Malmö.

36 golfklubbar var representerade och fastställde enhälligt den nya styrelsen enligt följande:

Stefan Lindvall, Ljunghusens GK, som ordförande på 1 år

Bo Matson, Rya GK, - vice ordförande på 2 år, ekonomiansvarig

Lisbeth Wedin, Söderåsens GK, på 2 år - styrelsens representant mot Paragolfsektionen, Miljö- & Bansektionen

Louise Friberg, Ängelholms GK, på 2 år - styrelsens representant mot Junior-/Elitsektionen, Juniorutvecklingssektionen

Leif Bågesjö, Malmö Burlöv GK, på 1 år - styrelsens representant mot Tävlingssektionen Seniorer Herrar

1 år kvar på sina mandat har:

Irene Stenlundh, Tegelberga GK - styrelsens representant mot Tävlingssektionen Seniorer Damer

Lars B Lockrup, Ljunghusens GK - styrelsens representant mot Juridiska Sektionen, Regel- & Handicapsektionen

Kommentarer