Styrelsen informerar om beslutet i onsdags

Skånes golfförbunds distrikt beslutade i onsdags att skjuta upp all tävlingsverksamhet under april månad. Vi vill förtydliga hur vi har resonerat kring beslutet och på vilka grunder beslutet togs.

För att kunna genomföra ett tävlingsarrangemang finns det utöver deltagare en del nyckelpersoner så som ledare, domare, anställda och övriga ideella krafter. Alla gör att tävlingen kan genomföras.

Skånes golfförbund tar situationen på största allvar därav valde vi att vidta en försiktighetsprincip, som sedan dess har bekräftats av regeringsbeslutet fredagen den 27 mars 2020.

Efter regeringsbeslutet har Svenska golfförbundet kommit med riktlinjer, bland annat följande:
”Tävling öppen för fler än enbart medlemmar i arrangörsklubben omfattas av ordningslagen. Max 50 deltagare. Ingen publik. ”Denna regel är straffsanktionerad och polisen har rätt att stoppa sammankomster med fler än 50 personer.

Skånes golfförbund tog onsdagens beslut på följande grunder:

  1. Ett antal arrangerande klubbar tog kontakt med distriktet och ansåg inte att de kunde genomföra arrangemang och samtidigt säkerställa noll smittspridning. De arrangemang klubbarna skulle stå värd för var i storleksordningen ca 100 personer per anläggning.
  2. Flera av våra ideella krafter kommunicerade oro till oss för sin egen hälsa då de tillhör riskgrupper.
  3. Lagtävlingar har ett minimum av antal deltagare. En hel del klubbar/lag har som det är i friska tider svårt att få ihop fulltaliga lag. Att skjuta upp aprils tävlingar tror vi kan hjälpa ge alla klubbar en ärlig chans under resterande säsong samtidigt som vi vet att vi som distrikt har vidtagit alla åtgärder vi kan för att inte utsätta våra ideella.

Ingen människa kunde ha förutspått den situation vi befinner oss i. Ingen har facit. Ingen. Det vi vet är att vi alla måste ta ett steg tillbaka och se till de stora penseldragen. Det är med gemensam kraft som vi kan bekämpa viruset. Vad som är viktigt nu är att viruset inte sprids, att vi tar igenom denna tid med hälsan och i bästa fall ekonomin i behåll.

Vänliga hälsningar
Styrelsen Skånes Golfförbund 

Kommentarer