Utbildning i Nya Golfregler 2019

Inbjudan till heldagsintroduktion i de nya Golfreglerna 2019

1 januari 2019 får vi nya omarbetade golfregler. Skånes Golfförbunds Handicap- & Regelsektion erbjuder din golfklubb en heldags introduktion till de nya golfreglerna. Avsikten är att utbilda 1 till 2 personer från golfklubben, som har en sådan roll som blir naturlig och förväntas ta ansvar för att utbildning sedan kommer att genomföras för medlemmarna (klubbchef, tävlingskommitténs ordförande, regelansvarig osv).

Nedan finner du inbjudningar till Malmö, Helsingborg och Höör.

Välkommen!

Kommentarer