Utbildningstrappa i Golfregler

Regel- & Domarsektionen i Skånes Golfförbund har tagit fram en ny Utbildningstrappa i Golfregler som delas upp i tre nivåer;

  1. Klubbpresentation, för den vanliga golfaren
  2. R&A Nivå 1, för klubbens regelansvariga, TK-ordförande, tränare, klubbchef men passar också dam-, senior-, elit-, junior- och tävlingskommittéer
  3. R&A Nivå 2, för distriktsdomare

Mer information avseende respektive nivå finns i nedanstående dokument.

Kommentarer