Regel och HCP sektionen

Gruppens uppdrag är att:

  • Ansvara för all verksamhet relaterad till domar- och regelfrågor.

Styrelsens kontaktperson är:

  • Mats Rosendahl

Mål

  • Utbildning av nya regler inför 2017
  • Erbjuda nya (ett-två år gamla) banor hjälp med bl a banmarkeringar
  • Förordnande av domare enligt regler fastställda 2007
  • Utdelning av domaruppdrag av Skånes tävlingar
  • Erfarenhetsåterföringen utvärderas och delges alla domare

Medlemmar

Tommy Schill

tommy.schill@telia.com

 

Anders Olen

anders.olen@lsn.se

 

Marek Pola

marek.pola@gmail.com

 

Solveig Wennerholm

solveig@importbil.se

 

Anders Persson

bjorkhaga@telia.com