Idrottssektion

Utvecklingstrappan

Utvecklingstrappan är i första hand skriven utifrån den aktives utveckling. I den utgår vi från hur en människa utvecklas från liten till stor i allmänhet och hur vi med det i åtanke på bästa sätt kan utvecklas som golfspelare.

I Utvecklingstrappan har vi valt att beskriva utvecklingen i åtta steg. De är vart och ett namnsatta med en rubrik som ger en grov fingervisning om vad ”steget” har för syfte och innehåll. Vi tror att det är viktigt att vi får så många som möjligt att vara med så länge som möjligt i den organiserade verksamheten. I samma stund som vi väljer att dela in utvecklingen i olika steg kommer inte någon person att exakt passa in på den beskrivning som görs. Alla individer är olika och utvecklingen sker på olika sätt. Ordningen är ungefär densamma men tidpunkten varierar.

Utvecklingstrappan

Klubbesök

Vi har valt att tro att om Skåne skall vara det ledande distriktet i Sverige behöver minst hälften av våra klubbar bedriva en juniorverksamhet med hög kvalitet. Detta innebär att klubbarna ständigt behöver arbeta aktivt med att rekrytera, stimulera, behålla & utveckla barn, ungdomar och ledare. Klubbarna arbetar långsiktigt med en genomtänkt verksamhetsplan. Något som skapar klubbkänsla, kvalitet och kontinuitet i verksamheten och ger konkurrensfördelar i jakten på nya medlemmar. Vi genomför ca 25 klubb besök varje år. Med på dessa möten är ansvariga för juniorverksamheten, tränare, idrottsansvarig samt någon representant från styrelsen.

Vill du att vi kommer till din klubb?

Kontakta vår Idrottschef

Medlemmar

Patrick Oderling

E-post: patrick@skanesgolfforbund.com

Tel: 046-77 56 15

Mobil: 0733-16 82 22