Grönt Ljus

Grönt Ljus - Juniorverksamhet som ger resultat är en utvecklings- och organisationsplan för golfklubbens juniorverksamhet. Det är en kartläggning av klubbens egna resurser och arbetssätt som visar vilken verksamhet klubben erbjuder idag, men som också ger uppslag till var kraften bör läggas ifall man vill utveckla sin verksamhet.

SGF och distriktsförbunden har tillsammans tagit fram ett ramverk för vilka huvudsakliga faktorer som krävs för att som golfklubb kunna bedriva en bra juniorverksamhet på tre olika nivåer:

 • för barn
 • för ungdomar
 • för elitsatsande juniorer

När vi vet vilken verksamhet ni har och vad ni vill bli bättre på kan vi också hjälpa er på ett mer effektivt och behovsanpassat sätt - med fokus på utveckling av spelare.

Varför behövs Grönt Ljus?

För att ha en bra verksamhet över tid behöver klubben ständigt jobba aktivt med att rekrytera, stimulera, behålla & utveckla barn och ungdomar. Grönt Ljus ger klubben möjligheten att arbeta mer professionellt och målmedvetet med sin juniorverksamhet.

På många klubbar bedrivs idag en bra juniorverksamhet. Oftast sker det på ideell basis. Detta är något vi ska vara stolta över, den svenska idrottskulturen är en av de anledningar som gör att ett så litet land ständigt lyckas få fram så stora idrottsmän.

En av svagheterna med det ideella arbetet måste man dock vara medveten om, att verksamheten ofta byggs upp kring en stark eldsjäl. Om eldsjälen försvinner från klubben faller ofta stora delar av verksamheten.

Att ha en stark organisation med tränare och ledare dämpar förlusten av en eldsjäl och säkerställer kontinuitet och kvalitet - en vinnande kultur skapas. En kultur som skapar en härlig klubbkänsla, en positiv plats att vara på och en utvecklande verksamhet med stort engagemang och glöd.

Verksamheten blir konkurrenskraftig gentemot andra idrotter och skapar möjligheter till god ekonomi (aktivitetsbidrag, idrottslyft, fler medlemmar - barn och vuxna, fler som utnyttjar klubben/anläggningen). En verksamhets goda rykte är ett starkt varumärke för klubben.

Vill ni hänga med?

I så fall är första steget att bilda en "Grönt Ljus grupp" i föreningen. Med fördel bör ansvariga för juniorverksamheten, tränare, idrottsansvarig samt någon representant från styrelsen ingå i denna grupp. Gruppens första uppgift blir att göra en nulägesanalys av den egna verksamheten. Syftet är att vara uppdaterad för att kunna svara på frågor om den egna verksamheten. En huvudfråga att redan börja fundera på handlar om "Vill vår förening arbeta med barn, ungdomar och elit?"

Omsvaret är ja, bör ni kunna svara på frågan "Varför vill vi det?"

Mer information hittar du i Grönt Ljus broschyren här.

Klubbar som arbetar med Grönt Ljus

 • Bokskogen
 • Vasatorp
 • Vellinge
 • Ystad
 • Landskrona
 • Ängelholm
 • Kristianstad
 • Rönnebäck
 • Barsebäck
 • Assartorp
 • Ljungbyhed
 • Trelleborg
 • Båstad
 • Sjöbo
 • Malmö-Burlöv
 • Lund
 • Hesslegården
 • Kävlinge
 • Örestad
 • Abbekås
 • Tomelilla
 • Bosjökloster
 • Åkagården
 • Öresund
 • Höganäs
 • Svalöv
 • Araslöv
 • Ljunghusen
 • Romeleåsen
 • Söderåsen
 • Allerum