Juniorvänlig golfanläggning

Ett verktyg för klubben

Juniorvänlig golfanläggning är ett dokument framtaget för att du ska kunna utveckla din golfklubb. Foldern innehåller punkter med förslag på vad som kan göras för att junioranpassa din verksamhet. Du bockar av punkterna som ni redan har och samlar på så vis poäng. Du kan också lämna egna förslag på saker som ni gör som inte finns med i foldern.

Om ni nått 70% eller mer och vill skicka in den ska den skickas till följande adress:

Svenska Golfförbundet
Box 84
182 11 Danderyd

Huvudmålet med detta är att dela med oss av idéer och förslag på hur verksamheten kan förbättras ur ungdomarnas perspektiv. I andra hand är det ett sätt att certifiera klubben som Juniorvänlig Golfanläggning.

Certifiering

När du fyllt i dokumentet skickar du in det till Ungdomsrådet och Svenska Golfförbundet. Där räknar vi ihop dina poäng och uppfyller din klubb över 70% blir ni certifierade med silver. Uppfyller ni 90% eller mer blir ni guldcertifierade.

Årets Juniorvänliga Golfanläggning

Varje år utser Ungdomsrådet Årets juniorvänliga golfanläggning bland de som under året tilldelats guldcertifikat. Vinnaren får, tillsammans med erkännandet som en framgångsrik juniorklubb, ta emot pris och 10 000 kr på Förbundsmötet.

Samverkan

Juniorvänlig Golfanläggning är ett verktyg framtaget av Ungdomsrådet (f.d. RUFF-gruppen), men utvecklandet sker i samarbete med:

  • PGA
  • SGA
  • GAF

Guldklubbar i Skåne

  • Bokskogens GK
  • Hesslegårdens GK
  • Lunds Akademiska GK
  • Romeleåsens GK
  • Skepparslövs GK
  • Örestads GK