Juridisk sektion

Gruppens uppdrag är att:

  • Handlägga alla bestraffningsärenden i distriktet.

 

Styrelsens representant är Lars B Lockrup.

 

Mål

  • Enlighet med stadgarna
  • Svenska Golfförbundets riktlinjer
  • Tillsammans med domarsektionen bedriva aktivt informationsarbete i dessa frågor
  • Sakkunnig i juridiska frågor för klubbarna
  • Manual för bestraffningsärenden så ärenden uppfyller de formella kraven

Medlemmar

 

Johan Sarvik, ordförande

E-post: johan@nyblom-sarvik.se

Telefon: 0705-57 72 50

 

Jöran Gundmark

E-post: advokatgundmark@telia.com

 

Tobias Ljungberg

E-post: tobiasljungberg@comhem.se

 

Lars Henriksson

E-post: lars.b.henriksson@telia.com

 

Lars Morand

 

Ola Lavie