Styrelse

Stefan Minell, ordförande

E-post: stefan.minell@rorum.nu

Telefon: 0708-72 26 61

Irene Stenlundh, v ordförande

E-post: irene.stenlundh@gmail.com

Telefon: 0705-89 97 74

Elin Lindbäck, sekreterare

E-post: elin.lindback@xlns.se

Telefon: 0708-77 17 43

Eva Hägg, skattmästare

E-post: ehgolfrya@gmail.com

Telefon: 0733-34 85 34

Mats Rosendahl

E-post: mats.rosendahl@telia.com

Telefon: 0705-16 09 05

Filip Morel

E-post: filip_morel@hotmail.com

Telefon: 0768-6528 99

Lars B Larsson

E-post: larsb.larsson@almaab.se

Telefon: 0709-55 60 61

Christin Gustafsson, kanslichef (adjungerad)

E-post: christin@skanesgolfforbund.com

Telefon: 0702-57 64 10