Seniorsektionen Damer

Resultatrapportering skall ske till damer@skgf.se

Maria Stollenwerk

Ordförande

Maria Creutzfeldt

Ansvarig Resultatrapportering

Agneta SanMartin

Ansvarig Kommunikation och Hemsida