Seriespel 2020

Serieindelningen är preliminär tills vidare. Dubbelkontrollera datum för era spelomgångar och kontakta oss på damer@skgf.se om du har funderingar/åsikter/förslag på ändringar eller annat...

Dessutom saknar vi fortfarande en del arrangörer, så tacksam om ni snarast kan meddela oss om ni har möjlighet att stå som arrangör. Dessa tillfällen är markerade i de preliminära spelplanerna.