Seriespel Damer 2019

De preliminära spelplanerna  för Seriespel 2019 är nu publicerade. Vänligen rapportera ändringar och korrigeringar till damer@skgf.se

Vi har tagit emot en del ändringar och kompletterad listorna! 20181127 senaste komplettering.

Det finns dessvärre några spelomgånger som fortfarande inte har någon arrangörsklubb. Vi har gjort vad vi kunde, nu lämnar vi över bollen till er som deltar i dessa serier att komma med förslag till oss på damer@skgf.se

Mvh Damsektionen

Skåneserien

D22|D50/D60/D70 Open

FS Open|FS HCP