Kontaktmannakonferens 2018

Vårmöte

Kontaktmannakonferens Vår går av stapeln den 12 april på Söderåsens GK.

Inbjudan kommer i början av mars.

Höstmöte

Kontaktmannakonferens Höst går av stapeln den 11 oktober på Kävlinge GK.

Inbjudan kommer i september.