Kontaktmannakonferens 2019

Vårmöte

Kontaktmannakonferens Vår går av stapeln den 11 april på Trelleborgs GK.

Inbjudan har skickats ut.

Höstmöte

Kontaktmannakonferens Höst går av stapeln den 10 oktober på Hässlegårdens GK.

Inbjudan kommer i september.