TÄVLINGSVILLKOR 2019

Tävlingsvillkor 2019 för seriespel och Distriktsmästerskap damer 2019. Var uppmärksam på att en del förändringar har gjorts i villkoren inför 2019. Publicerad | 2019-05-17

HANDLEDNINGAR

Bilagor till tävlingsvillkoren. Handledningar för kontaktperson och lagledare. Tävlingsledarhandledning är under bearbetning och publiceras snart.

Publicerad | 2019-04-26