Anmälan/Avanmälan

Anmälan
Anmälan görs via Min Golf till respektive arrangörsklubb senast torsdagen kl 23:59 i spelveckan. Lottning sker fredag förmiddag. Vid överanmälan gäller kategorisystemet.

Avanmälan
Avanmälan skall ske senast kl 08:00 tävlingsdagen. Avanmälan görs till spelplatsen. Vid avanmälning efter lottning utgår en administrationsavgift på 200 kronor.