Kategorisystem

Kategori 1
Placering 1-15 på 2018 års Order of Merit av Vintertouren. 

Kategori 2
Placering 1-25 på 2019 års kvaltävling.

Kategori 3
6 st Wild Cards (3 st till arrangörsklubben och 3 st till Skånes Golfförbund).

Kategori 4
Placering 1-15 på Order of Merit efter senast spelad deltävling.

Kategori 5
Placering 26-40 på 2019 års kvaltävling.

Kategori 6
Övriga anmälda spelare i hcp-ordning.