Kategorisystem

Kategori 1
Placering 1-15 på 2015 års Order of merit av Vintertouren

Kategori 2
Placering 1-25 på 2016 års kvaltävling

Kategori 3
6 st Wild Cards (3 st till arragerande klubb och 3 st till Skånes Golfförbund)

Kategori 4
Placering 1-15 på Order of merit listan efter senaste spelad deltävling 2016

Kategori 5
Placering 26-50 på 2016 års kvaltävling

Kategori 6
Placering 16-25 på 2015 års Order of merit

Kategori 7
Placering 51- på 2016 års kvaltävling

Kategori 8
Övriga anmälda spelare i handicapordning