Lokala regler

Tävlingsledningen kan under tävlingens gång ändra på antalet spelade hål p g a väderleken.

Lägesförbättring på den finklippta delen av spelfältet på samtliga deltävlingar, en klubblängd.