Lokala regler

  • På samtliga tävlingar gäller lägesförbättring på finklippt del av spelfältet samt pluggad boll på hela spelfältet.
  • Godkänd avståndsmätare är tillåten på alla tävlingarna.
  • Tävlingsledningen kan under tävlingens gång ändra på antalet spelade hål p g a väderleken.