Tee

På Vintertouren används gul och röd tee (eller motsvarande). Moderata tee för damer angående slopevärdet mellan gul och röd tee.