Wild Cards

Varje arrangör disponerar över tre wild cards. Tävlingsledningen disponerar över tre wild cards.