Rådgivning Juniorverksamhet

Varför

Golf är en fantastisk idrott som utvecklar ett antal olika förmågor hos juniorerna. Dessa förmågor gör inte bara gör att juniorerna behärskar spelet golf bättre utan de har även stor nytta av dessa utanför golfen. Strategi, ta eget ansvar, etik, moral, planering, analysera, ta beslut, genomförande och uppföljning är några av alla förmågor som juniorerna utvecklar. Samhället kommer i framtiden ha stor nytta av människor som utvecklat dessa förmågor i sitt idrottande.

Att det finns många juniorer på anläggningen bidrar inte bara till att anläggningen utvecklas och blir levande det är även en förutsättning för att trygga framtiden för både anläggningen och idrotten golf.

SkGF:s långsiktiga mål handlar om att 15% av klubbens medlemmar är juniorer. För att detta mål ska uppnås är de helt avgörande att det erbjuds en attraktiv verksamhet på minst 75% av anläggningarna i Skåne.

Vad

När juniorerna tillbringar tid på anläggningen och deltar i verksamheten ska de ha kul, känna att de hela tiden utvecklas, få nya utmaningar och träffa kompisar. En bra verksamhet skapar ett livslångt intresse.

Verksamheten leds av både professionella och ideella engagerade människor. För att kunna bedriva en framgångsrik juniorverksamhet behöver ansvariga för verksamheten ständigt se över vilken verksamhet klubben erbjuder idag och hur den bör se ut i framtiden. Det behövs en stark organisation med ett gemensamt mål.

 

Hur

För att bedriva en framgångsrik juniorverksamhet behöver klubben ständigt se över vilken verksamhet klubben erbjuder idag, sätta upp mål och utifrån målen göra prognoser som följs upp regelbundet. Det behövs ett arbetssätt där de ansvariga kan kontrollera upplevelsen av klubbens juniorverksamhet och säkerställa att klubben tillgodoser juniorer, föräldrar och ledares behov och förväntningar på juniorverksamheten. Detta arbetssätt säkerställer engagemang, efterfrågan och behov. 

Kontakt