Anläggningsutveckling 3.0 2018-2019

Anläggningsutveckling 3.0 ska leda till att alla golfanläggningar i Skåne, utifrån sina förutsättningar inför strategier och aktiviteter för hållbar utveckling.

Varje vår och höst bjuds ordförande och klubbchef (kanslist) in till en träff för att nätverka, bidra med insikter och delta i workshops inom arbetsmiljö, lönsamhet, anläggning, verksamhet och digitalisering.

Vårträffen
Fokus på vårträffen är inför säsongen. Vilka trender har vi sett, hur är vi rustade och vilka behov ser vi? Temat på workshopen är arbetsmiljö och lönsamhet.

Höstträffen
Summera upp säsongen och lärdomar. Temat på workshopen är anläggning, verksamhet och digitalisering.

Ständig utveckling
Förändringen i samhället går snabbare för varje år. Genom att genomföra systematiska träffar med utgångspunkt behov och möjligheter för Skånes Golfanläggningar med erfarenhetsutbyte så skapas en plattform för att agera strategiskt.

 

Tidpunkt

20180515 Vårträff Trelleborgs GK kl.08,30-12,00

20180911 Höstträff Söderåsens GK kl 8.30-12.00

20190514 Vårträff

20190910 Höstträff

 

Projektgrupp
Patrick Oderling - Projektledare
Ansvarig Verksamhet - https://www.linkedin.com/in/patrick-oderling-8985a9ab/

Håkan Johansson
Ansvarig Arbetsmiljö - https://www.linkedin.com/in/h%C3%A5kan-johansson-99b00b8a/

Fredrik Kocon
Ansvarig Lönsamhet - https://www.linkedin.com/in/fredrikkocon/

Patrik Brorson
Ansvarig Anläggning - https://www.linkedin.com/in/patrik-brorsson-5b684145/

Magnus Jivén
Ansvarig Digitalisering - https://www.linkedin.com/in/jiven/